در حال بارگذاری ...
 از تاریخ
 تا تاریخ
 
روایت تلخی از «نوشین» در دو پرده؛ (ایلنا- 11 مهر)

مردی که به دست حزب توده نابود شد
روایت تلخی از «نوشین» در دو پرده؛ (ایلنا- ۱۱ مهر)

مردی که به دست حزب توده نابود شد

عبدالحسین نوشین، در حالی که تنها سه ماه از پایان محکومیتش مانده، همراه دیگر زندانیان توده از زندان گریخته تا به حزب پایدار بماند؛ گریختنی که برای او سرآغاز خانه‌به‌دوشی و سال‌های دوری از محبوبش، «تئاتر» بود.