در حال بارگذاری ...
یادداشت یک استاد فلسفه برنمایش ابوبکر محمدی ، فاطمه محمدی :

پرداختی نو به موضوعی که آتش زیر خاکستر است (ایران تئاتر- 7 آذر)

بیژن عبدالکریمی : در کشور ما این مسئله شیعه و اهل سنت یک جور آتش زیر خاکستر است و می تواند به لحاظ ژئوپلتیک و به لحاظ امنیت کشور بسیار خطرناک باشد، اما تا به حال با شیوه نمایش ابوبکر محمدی ، فاطمه محمدی به این موضوع مهم پرداخته نشده است.

متاسفانه امروزه ما در شرایطی هستیم که گویی عقلانیت مان با مشکلات بسیاری مواجه است.در اطراف ما بحران هایی مثل جنگ های مذهبی، فرقه گرایی و خشونت گرایی اسلامی  وجودداردکه به شدت ما را تهدید می کند.

من گروه نمایش را تحسین می کنم چون به یک موضوع واقعی پرداخته و این نوع حرکت ها نشانگر طلیعه ی ظهور یک نوع عقلانیت واقعی است چون ما متاسفانه اسیر یک نوع عقلانیت دن کیشوتی و عقلانیت توهمی و غیر واقعی هستیم که به مسائل واقعی زندگی ما ربطی ندارند در حالی که باید به موضوعاتی بپردازیم که به زندگی امروز جامعه ما نزدیک هستند.

من خوشحالم که این نمایش رادیدم چون به یک موضوع واقعی و روز جامعه با وجود تمام محدودیت ها خیلی با صراحت و صداقت پرداخته بود، خارج از هرگونه رجز خوانی های سیاسی و ایدئولوژیک .

سه نکته برای من خیلی جالب بود یکی موضوعی که توسط نویسنده انتخاب شده و به شیوه ی درست به آن پرداخته شده بود. نکته دوم اجرای درست این نمایش در یک زمانبندی مفید و مناسب بود و نکته سوم قرار دادن  موضوع مهم تفاوت  مذهبی در کنار عشق است، زیرا بسیاری از مسائل در پرتو عشق رنگ می بازند . این موارد به خوبی در نمایش ابوبکر محمدی، فاطمه محمدی منعکس شده است.

من از تماشای این نمایش لذت بردم و دیدن آن را به دیگران  توصیه می کنم.
نظرات کاربران